1. Holiday Inn Aktau
  Near Aktau Botanical Garden
  $0.00 - $0.00
  3.5 Stars
 2. Chagala Aktau Hotel
  Near Aktau Botanical Garden
  $52.34 - $94.07
  3.0 Stars