1. The Green Leaf Niseko Village
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $206.73 - $675.92
  4.0 Stars
 2. One Niseko Resort Towers
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $138.32 - $251.23
  4.0 Stars
 3. Hilton Niseko Village
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $308.68 - $658.74
  4.0 Stars
 4. Niseko Konbu Onsen Tsuruga Besso Moku No Sho
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $305.42 - $449.02
  4.0 Stars
 5. Auberge De FryingPan
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $120.37 - $212.97
  2.5 Stars
 6. Country Inn Milky House
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $96.57 - $193.13
  2.5 Stars
 7. Niseko Northern Resort An'nupuri
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $113.72 - $156.37
  5.0 Stars
 8. Niseko Grand Hotel
  Near skiing
  $129.92 - $211.80
  3.0 Stars
 9. Pension Cotton Farm
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $102.64 - $205.27
  2.5 Stars
 10. Moiwa Lodge
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $232.96 - $233.96
  3.5 Stars
 11. Hotel Kanronomori
  $198.23 - $286.73
  3.5 Stars
 12. Kasara Niseko Village Townhouse
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $827.68 - $828.68
  5.0 Stars
 13. Ikoinoyuyado Iroha
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $206.92 - $275.89
  3.0 Stars
 14. Pension & Restaurant Bistare Kana
  Near Niseko Higashiyama Ski Area
  $109.61 - $118.04
  2.5 Stars